Συχνές Ερωτήσεις

Ερωτήσεις για τους Ενεργειακούς διπλούς υαλοπίνακες

Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η απόσβεση σε χρήματα που θα έχω από την αντικατάσταση των υαλοπινάκων μου;

Η απόσβεση των χρημάτων της αντικατάστασης των κουφωμάτων συνεπάγεται την εξοικονόμηση ενέργειας και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς είναι:

 • Η ποσότητα ενέργειας για θέρμανση ή ψύξη που καταναλώνεται
 • Η τιμή του πετρελαίου και του ρεύματος
 • Τα τετραγωνικά του κτιρίου και των υαλοπινάκων που θα τοποθετηθούν
 • Το είδος του ενεργειακού υαλοπίνακα
 • Το είδος της συγκόλλησης και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για το δέσιμο του υαλοπίνακα κ.α
 • Το είδος του διάκενου (spacer)

Αρκεί να αντικαταστήσω τα παλιά τζάμια του σπιτιού μου με σύγχρονα «Ενεργειακά», ώστε να εξασφαλίσω ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας;

Σαφώς. Κάθε κτίριο αποτελεί τη σύνθεση πολλών στοιχείων, όπως η οροφή, τα κουφώματα, οι τοίχοι, το δάπεδο. Η θερμότητα ενός κτιρίου διαφεύγει από παντού. Για τον λόγο αυτό, η αντικατάσταση των υαλοπινάκων κρίνεται απαραίτητη διότι:

 • Η αντικατάσταση των υαλοπινάκων είναι απλή και γρήγορη
 • Από τα κουφώματα ενός κτιρίου διαφεύγει έως και το 30% (κατά προσέγγιση) της θερμότητας του
 • Η αντικατάσταση αυτή έχει σχετικά μικρό κόστος και είναι πιο συμφέρουσα σε σχέση με άλλου είδους παρεμβάσεις
 • Τα αποτελέσματα είναι άμεσα και τα οφέλη ορατά

Δεν είναι ΟΛΑ τα διπλά τζάμια και ενεργειακά?

Σαφώς και όχι. Οι θερμομονωτικές επιδόσεις των ενεργειακών υαλοπινάκων δεν συγκρίνονται με αυτές των κοινών διπλών υαλοπινάκων. Με άλλα λόγια, η εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται αποκλειστικά και μόνο με ενεργειακούς διπλούς και τριπλούς υαλοπίνακες. Για να γίνει εύκολα κατανοητό αναφέρουμε ότι, η διαφορά ενός ενεργειακού υαλοπίνακα σε σχέση με έναν κοινό διπλό είναι τόσο μεγάλη όσο η διαφορά ενός κοινού διπλού με έναν απλό μονό υαλοπίνακα. Είναι απαραίτητο επίσης να καταστεί σαφές ότι και όλοι οι Ενεργειακοί Υαλοπίνακες δεν είναι ίδιοι μεταξύ τους, δεν έχουν δηλαδή όλοι τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και τα ίδια χαρακτηριστικά.

Γιατί να τοποθετήσω ενεργειακά γυαλιά στο σπίτι μου?

Αν αναλύσουμε τις ευθύνες των δομικών στοιχείων στη θερμοδιαρροή σε ένα μέσο σπίτι βλέπουμε ότι:

 • Το 20% της θερμικής απώλειας οφείλεται στη σκεπή
 • Το 25% της θερμικής απώλειας οφείλεται στους τοίχους
 • Το 20% της θερμικής απώλειας οφείλεται στο δάπεδο
 • Το 35% της θερμικής απώλειας οφείλεται στα παράθυρα

 

Αθροίζοντας  όλα τα παραπάνω εύκολα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο πιο εύκολος, ο πιο οικονομικός, ο πιο οικολογικός  αλλά και ο πιο αποδοτικός τρόπος μείωσης των απωλειών της θερμότητας και κατά συνέπεια της εξοικονόμησης χρημάτων για ψύξη και θέρμανση, επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ενεργειακών υαλοπινάκων.
Το ενεργειακό γυαλί:

 • Αντανακλά το υπέρυθρο φως του ήλιου (θερμότητα)
 • Δρα σαν ασπίδα στην έμμεση θερμότητα από τον περιβάλλοντα χώρο
 • Έχει αποδοτικότερη θερμομόνωση τον χειμώνα
 • Έχει ευκολότερη ψύξη το καλοκαίρι
 • Μειώνει σημαντικά το ετήσιο κόστος θέρμανσης και ψύξης
 • Συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος
 • Μειώνει έως και 70% την εισερχόμενη υπεριώδη ακτινοβολία (αναλόγως το είδος του υαλοπίνακα)
 • Έχει ελάχιστη διαφορά κόστους από το διπλό γυαλί

Τι πάει να πει Ενεργειακός Υαλοπίνακας τεσσάρων εποχών;

Η κατηγοριοποίηση των ενεργειακών υαλοπινάκων σε «Δύο Εποχών» και «Τεσσάρων Εποχών» αποτελεί μια λανθασμένη νοοτροπία που διχάζει. Στην πραγματικότητα το ενεργειακό γυαλί έχει τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες το χαρακτηρίζουν και βάσει των οποίων συγκρίνεται με άλλα είδη γυαλιών, ώστε να αποφανθεί εν τέλει εάν είναι καταλληλότερο σε σχέση με κάποιο άλλο. Στην ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών ενός ενεργειακού υαλοπίνακα εξετάζουμε παράγοντες, όπως η U-value τιμή, η μετάδοση και η αντανάκλαση του φωτός, η μετάδοση και η αντανάκλαση της ηλιακής ενέργειας και ο ηλιακός συντελεστής. Για παράδειγμα ένα ενεργειακό γυαλί μπορεί να έχει καλό συντελεστή στην μετάδοση φωτός, ενώ ένα άλλο να έχει καλύτερο συντελεστή στην μετάδοση ενέργειας σε σχέση με το πρώτο. Ο καταναλωτής κατά τη διαδικασία επιλογής ενεργειακών υαλοπινάκων πρέπει να εκτιμήσει το είδος του γυαλιού που θα τοποθετήσει εν τέλει βάσει της γεωγραφικής περιοχής του καθώς και να αξιολογήσει τις ανάγκες του σπιτιού/μαγαζιού του. Συμπερασματικά, οι εν λόγω παράγοντες είναι αυτοί που χαρακτηρίζουν κάθε ενεργειακό γυαλί ξεχωριστά και όχι η ταξινόμηση τους ως «Δύο ή Τεσσάρων Εποχών».

Πώς είναι η Δήλωση Επίδοσης και τι εκφράζουν οι συντελεστές της;

file_pdf_download-128

Δήλωση Επίδοσης

 

Η Uvalue είναι μέτρο της ικανότητας μόνωσης, δηλαδή της ικανότητας ενός υλικού να δρα ως θερμικό «εμπόδιο» μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού αέρα.

Ug = συντελεστής θερμοπερατότητας υαλοπίνακα

Uf= συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος

Uw= συντελεστής θερμοπερατότητας συνόλου ενός συστήματος παραθύρου

Το Ug ουσιαστικά είναι η μονάδα έργου, δηλαδή μου δηλώνει πόση ενέργεια πρέπει να καταναλώσω για να διατηρήσω μια διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των χώρων που διαχωρίζει το υλικό. Όσο μικρότερη τιμή έχει, τόσο αποδοτικότερη είναι η υάλωση κι επομένως τόσο λιγότερα watt  πρέπει να καταναλώσω.

Μετάδοση και Αντανάκλαση φωτός: έχουν άμεση σχέση με το κλίμα, στο οποίο θα τοποθετηθεί η διπλή μονάδα υάλωσης αλλά και με τις ανάγκες και απαιτήσεις του κτιρίου.

Μετάδοση και Αντανάκλαση ηλιακής ενέργειας: έχουν άμεση σχέση με το κλίμα, στο οποίο θα τοποθετηθεί η διπλή μονάδα υάλωσης αλλά και με τις ανάγκες και απαιτήσεις του κτιρίου.

Ηλιακός Συντελεστής (Solar Factor): είναι το ποσοστό της ηλιακής ενέργειας που περνά σε ένα  χώρο από τον υαλοπίνακα. Όσο πιο μικρή τιμή έχει τόσο λιγότερη ηλιακή ενέργεια περνάει στο εσωτερικό του χώρου.

Τί μπορώ να κάνω για να βελτιώσω την θερμομόνωση των υαλοπινάκων μου;

Υπάρχουν 3 τρόποι για την βελτίωση των υαλοπινάκων ενός σπιτιού-μαγαζιού κ.λ.π.:

 • Να χρησιμοποιήσουμε ενεργειακούς διπλούς ή τριπλούς υαλοπίνακες
 • Να αυξήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το διάκενο του υαλοπίνακα έως και 16mm.
 • Να χρησιμοποιήσουμε κάποιο ευγενές αέριο όπως το argon αντί για κανονικό αέρα στο χώρο του διάκενου του υαλοπίνακα.
 • Να τοποθετήσουμε ανοξείδωτο αποστάτη ή swisspacer
 • Να εφαρμόσουμε: 1η σφράγιση με κόλλα butil και 2η σφράγιση με θειόκολλα

 


file_pdf_download-128

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Το κατάλληλο μέγεθος του αποστάτη είναι  16mm. Κάτω από αυτό το μεγέθος, η απόδοση της διπλής υάλωσης είναι αρκετά χαμηλή.

(όσο μικρότερο Ugvalue τόσο πιο αποδοτική η διπλή υάλωση)

 


 

file_pdf_download-128

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Το κατάλληλο μέγεθος του αποστάτη είναι  16mm. Αν αυξήσουμε το μέγεθος αυτό, τότε η απόδοση της διπλής υάλωσης είτε θα παραμείνει σταθερή είτε θα μειωθεί.

(όσο μικρότερο Ugvalue τόσο πιο αποδοτική η διπλή υάλωση)

 


 

file_pdf_download-128

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

 

Η τοποθέτηση Argon αντί για Αέρα στη μονάδα διπλής υάλωσης βελτιώνει τον συντελεστή U-value ενισχύοντας σημαντικά την απόδοση της.

(όσο μικρότερο U-value τόσο πιο αποδοτική η διπλή υάλωση)


 

file_pdf_download-128

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Διαφορά συντελεστή Ug-value = 1,6 

(όσο μικρότερο Ug-value τόσο πιο αποδοτική η διπλή υάλωση)

Μετάδοση και Αντανάκλαση φωτός: έχουν άμεση σχέση με το κλίμα, στο οποίο θα τοποθετηθεί η διπλή μονάδα υάλωσης αλλά και με τις ανάγκες και απαιτήσεις του κτιρίου.

Μετάδοση ενέργειας: το χειμώνα επιθυμούμε η θερμότητα να μην εξέρχεται από το χώρο, ενώ το καλοκαίρι επιθυμούμε η θερμότητα να μην εισέρχεται στο χώρο. Άρα ο συντελεστής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος.

Αντανάκλαση ενέργειας: το ίδιο ισχύει και εδώ, μόνο που για να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα ο συντελεστής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος.

Επομένως, η διπλή υάλωση με ενεργειακούς υαλοπίνακες υπερτερεί σημαντικά  έναντι αυτής με τους κοινούς λευκούς . 

Διαφορά ηλιακού συντελεστή = 39
Ηλιακός Συντελεστής (Solar Factor): είναι το ποσοστό της ηλιακής ενέργειας που περνά σε ένα  χώρο από τον υαλοπίνακα. Όσο πιο μικρή τιμή έχει τόσο λιγότερη ηλιακή ενέργεια περνάει στο εσωτερικό του χώρου.

Γιατί υγροποιούνται τα γυαλιά?

Αρχικά, να αποσαφηνίσουμε ότι η υγρασία στο εσωτερικό της διπλής μονάδας με την υγροποίηση των κουφωμάτων και κατ’ επέκταση των υαλοπινάκων (στην επιφάνεια, με την οποία έχουμε επαφή-δυνατότητα αφής) είναι δύο εντελώς διαφορετικά φαινόμενα. Οι θερμικές απώλειες σε ένα κούφωμα εξαρτώνται από τέσσερις παράγοντες:

 1. Το υλικό του πλαισίου του κουφώματος
 2. Τον υαλοπίνακα/ες που φέρει
 3. Το ποσοστό του πλαισίου στο κούφωμα και
 4. Το μήκος της σχηματιζόμενης θερμογέφυρας στο σημείο που ενώνεται η υάλωση στο πλαίσιο

 

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά το γυαλί, το φαινόμενο της δημιουργίας υγροποιήσεων πάνω στους υαλοπίνακες και γενικά στα κουφώματα παρουσιάζεται σε τέσσερις περιπτώσεις.

Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα παράθυρο με διπλό υαλοπίνακα, έστω 4mm – 16mm – 4 mm

 • Στη θέση 1 ή εξωτερική πλευρά του πρώτου υαλοπίνακα προς το εξωτερικό περιβάλλον,
 • Στη θέση 2 ή εσωτερική πλευρά του πρώτου υαλοπίνακα εντός του διάκενου,
 • Στη θέση 3 ή εσωτερική πλευρά του δεύτερου υαλοπίνακα εντός του διάκενου,
 • Στη θέση 4 ή εξωτερική πλευρά του δεύτερου υαλοπίνακα προς την εσωτερική πλευρά του χώρου.

 

Η αρχή της υγροποίησης στην εξωτερική θέση (θέση 4) ξεκινάει συνήθως από τις γωνίες, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ψύξης που δημιουργεί η ύπαρξη της θερμογέφυρας. Η επιφανειακή υγροποίηση στην εξωτερική πλευρά του υαλοπίνακα (θέση 1) σπάνια ξεκινάει στις γωνίες από τη στιγμή που τα άκρα του εξωτερικού υαλοπίνακα συνήθως ζεσταίνονται και το πιο κρύο σημείο της εξωτερικής πλευράς του υαλοπίνακα βρίσκεται συνήθως στην κεντρική περιοχή του.

 

Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο να σημειωθεί ότι με την πάροδο του χρόνου η επίμονη συμπύκνωση γίνεται ένα γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων. Η μούχλα μπορεί να μπει στον αέρα που αναπνέουμε και να επιδεινώσει τις συνθήκες αναπνοής ή να προκαλέσει άλλα προβλήματα υγείας.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό το πηχάκι στη διπλή μονάδα υάλωσης;

Οι αποστάτες ή αλλιώς τα πηχάκια είναι εκείνα τα στοιχεία, τα οποία χρησιμεύουν για τη δημιουργία μιας ομοιόμορφης απόστασης μεταξύ των υαλοπινάκων ενός παραθύρου. Η ποιότητα όμως των αποστατών εξαρτάται από την αγωγιμότητα «λ» ή αλλιώς θερμοπερατότητα του υλικού, από το οποίο είναι κατασκευασμένοι. Η αγωγιμότητα του «λ» ενός υλικού δείχνει την θερμική ισχύ ή την θερμότητα – εκφρασμένη σε watt (W) – η οποία διαπερνάει μια στρώση υλικού πάχους 1m στο διάστημα 1h αν η επιφάνεια του υλικού είναι 1m² και υπάρχει μια διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της αρχικής και της τελικής πλευράς 1 Kelvin(=1°C).

Η αγωγιμότητα είναι σημαντική γιατί μας δείχνει αν το υλικό που μπήκε έχει θερμομονωτικές ικανότητες ή όχι και κατά πόσο. Στο σημείο αυτό να αποσαφηνίσουμε ότι όσο πιο μικρή η τιμής της τόσο καλύτερα λειτουργεί το υλικό πάνω στο κούφωμα. Για να γίνει πιο εύκολα κατανοητό αυτό, στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι συντελεστές αγωγιμότητας για διάφορα υλικά.

Υλικό Θερμοπερατότητα (W/mK)
Αλουμίνιο 160
Ανοξείδωτο ατσάλι 15-17
Swisspacer 0.16

Ποιες οι μορφές υγρασίας που μπορούμε να συναντήσουμε σε μια διπλή μονάδα;

Συμπύκνωση στη Θέση 1

Το φαινόμενο της υγροποίησης στην εξωτερική επιφάνεια της υάλωσης (θέση 1) θα εμφανιστεί αν η επιφανειακή θερμοκρασία του υαλοπίνακα είναι σημαντικά χαμηλότερη από την θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα και το σημείο δρόσου (δηλαδή η θερμοκρασία στην οποία ο περιεχόμενος υδρατμός στον αέρα γίνεται υγρό) του εξωτερικού αέρα είναι υψηλότερο της θερμοκρασίας του υαλοπίνακα. Η επιφανειακή θερμοκρασία του εξωτερικού υαλοπίνακα είναι συνάρτηση των κάτωθι παραγόντων:

 • Της ροής της θερμότητας που διαπερνά τα τζάμια από μέσα προς τα έξω, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας μέσα και έξω αλλά και από τον συντελεστή U των υαλοπινάκων,
 • Της ανταλλαγής θερμότητας από συναγωγή με τον εξωτερικό αέρα,
 • Τις απώλειες θερμότητας από ακτινοβολία προς τον ουράνιο θόλο

 

Συμπύκνωση στη Θέση 2 και 3

Ο σχηματισμός πάχνης στις εσωτερικές πλευρές μιας διπλής υάλωσης δείχνει ότι το διάκενο του αέρα ή του περιεχομένου αερίου δεν είναι πλέον στεγανό. Τα υγροσκοπικά άλατα που χρησιμοποιούνται φθάνουν σε κορεσμό πολύ γρήγορα και ο εξωτερικός υγρός αέρας, ο οποίος μπαίνει από την περιμετρική στεγάνωση σχηματίζει συμπύκνωμα στις θέσεις 2 και 3 της διπλής υάλωσης και ως εκ τούτου η υάλωση πρέπει να αντικατασταθεί γιατί η διαδικασία είναι ανεπίστρεπτη.

 

Συμπύκνωση στη Θέση 4

Η συμπύκνωση στη Θέση 4 εξαρτάται από :

 • Το εσωτερικό κλίμα
 • Την εξωτερική θερμοκρασία
 • Την παραγόμενη υγρασία στο εσωτερικό των χώρων
 • Τον αερισμό
 • Την επιφανειακή θερμοκρασία του τοίχου

Για να περιοριστεί η συμπύκνωση θα πρέπει να αφαιρείται η υγρασία στην πηγή στέλνοντας τον παραγόμενο αέρα στον εξωτερικό αέρα. Βέβαια επιπλέον βελτίωση του συστήματος θερμότητας εξασφαλίζεται με τους αποστάτες από υλικό με θερμό άκρο όπως π.χ το Swisspacer. Το υλικό αυτό έχει την ιδιότητα να αυξάνει την επιφανειακή θερμοκρασία του εσωτερικού υαλοστασίου μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο υγροποιήσεων.

Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος συγκόλλησης των διπλών υαλοπινάκων

Ο ιδανικότερος τρόπος συγκόλλησης ενός διπλού υαλοπίνακα καθορίζεται από τους εξής παράγοντες:

 1. Καλής ποιότητας και κατάστασης πυριτικά
 2. 1η σφράγιση με κόλλα butil
 3. 2η σφράγιση με θειόκολλα
 4. Ποσότητα κόλλας

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σημαντικό να σημειωθεί ότι, όταν λέμε «κόλλα butil» δεν εννοούμε την απλή ταινία διπλής όψεως, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο ως βοηθητικό στοιχείο στη διαδικασία συγκόλλησης. Εάν αντί για «κόλλα butil» χρησιμοποιηθεί ταινία διπλής όψεως, τότε είναι βέβαιο ότι η διπλή μονάδα καθίσταται αδύναμη να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της υγρασίας που θα δημιουργηθεί στο εσωτερικό των υαλοπινάκων.  Όσον αφορά την θειόκολλα αξίζει να αναφερθεί ότι αποτελείται από δύο υλικά και δεν μεταβάλλεται από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Από τη στιγμή λοιπόν που θα τοποθετηθεί στη διπλή/τριπλή μονάδα και πολυμεριστεί τότε δεν πρόκειται να μεταβληθεί ξανά. Για αυτό το λόγο άλλωστε η θειόκολλα προτιμάται σχεδόν ολοκληρωτικά στην συγκόλληση διπλών υαλοπινάκων.  Σε αντίθεση με την ζεστή κόλλα, η οποία επηρεάζεται σημαντικά από τις καιρικές μεταβολές.

Τι είναι το SWISSPACER;

Παραδοσιακά, οι ράβδοι του αποστάτη της διπλής μονάδας υαλοπινάκων ήταν από αλουμίνιο, το οποίο είναι εξαιρετικά αγώγιμο για τη θέρμανση και της επιτρέπει να περνάει μέσα από τα παράθυρα. Τώρα τη λύση δίνει το SWISSPACER εξασφαλίζοντας μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και διατηρώντας μια άνετη εσωτερική θερμοκρασία.

 

Υλικό Θερμοπερατότητα (W/mK)
Αλουμίνιο 160
Ανοξείδωτο ατσάλι 15-17
Swisspacer 0.16

 

file_pdf_download-128
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ PDF

Ποια η «διάρκεια ζωής» μιας διπλής υάλωσης;

Η διάρκεια ζωής μιας σφραγισμένης μονάδας από πλευράς απόδοσης εξαρτάται φυσικά από την ποιότητα την ποσότητα  των στεγανοποιητικών και αποξηραντικών υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς και από το πόσο καλά έχει σφραγιστεί η μονάδα. Είναι απαραίτητο να τονιστεί επίσης ότι η διάρκεια ζωής μιας διπλής/τριπλής μονάδας εξαρτάται σημαντικά και από τις τρύπες απορροών. Το πλαίσιο, στο οποίο θα τοποθετηθεί η μονωμένη υάλωση πρέπει να έχει τρύπες, μέσα από τις οποίες θα διαφεύγει το νερό, διότι αν δεν έχει τις τρύπες αυτές, τότε το νερό εγκλωβίζεται στο πλαίσιο, δημιουργεί υγρασία και κατ’ επέκταση επηρεάζει και την υάλωση.

Με ποια κριτήρια πρέπει να επιλέξω έναν ενεργειακό διπλό υαλοπίνακα;

Η επιλογή του είδους ενός διπλού υαλοπίνακα πρέπει να γίνεται με βάση:

 • Το κλίμα (διαφορετικό είδος γυαλιού θα τοποθετηθεί σε ένα σπίτι στη Φλώρινα από ένα σπίτι στην Κρήτη)
 • Τις ανάγκες του σπιτιού/μαγαζιού αλλά και του ίδιου ως καταναλωτή
 • Την ύπαρξη ή όχι σκίαστρων (τέντα, πατζούρι κτλ), διότι παίζει σημαντικό ρόλο τι υπάρχει κι αν υπάρχει κάτι πριν το γυαλί, από την εξωτερική πλευρά προς την εσωτερική.

Ποιος ο ρόλος του Laminated στον διπλό υαλοπίνακα;

Τα είδη του Laminated υαλοπίνακα που χρησιμοποιούνται σε μια διπλή μονάδα είναι:

 • Laminated υαλοπίνακας με απλή μεμβράνη
 • Laminated υαλοπίνακας με ακουστική μεμβράνη

Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξής:

 • Laminated υαλοπίνακας – spacer(;) + argon ή air – κοινός υαλοπίνακας
 • Laminated υαλοπίνακας – spacer(;) + argon ή air – Laminated υαλοπίνακας

Τα οφέλη του Laminated υαλοπίνακα σε μια διπλή μονάδα είναι:

 1. Παροχή ασφάλειας έναντι ατυχημάτων και σωματικών τραυματισμών. Ο Laminated υαλοπίνακας αποτελείται από δύο ή περισσότερα γυαλιά, τα οποία είναι συγκολλημένα μεταξύ τους με ένα ειδικό συγκολλητικό φιλμ ή πιο απλά με μια μεμβράνη. Στην ουσία αποτελούν ένα σώμα, το οποίο όμως παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια και αντοχή σε σχέση με το ένα γυαλί. Έτσι, όταν ένα Laminated γυαλί σπάσει, δημιουργούνται κομμάτια που παραμένουν προσκολλημένα στην παρεμβαλλόμενη μεμβράνη, γεγονός που σημαίνει ότι τα τζάμια δεν καταρρέουν, ώστε να θεωρούνται επικίνδυνα.
 2. Ενίσχυση της ηχομόνωσης (και στις δυο περιπτώσεις αλλά περισσότερο με την ακουστική μεμβράνη)
 3. Μείωση της UV ακτινοβολίας

Τι είναι η μαλακή και η σκληρή επίστρωση;

Οι Ενεργειακοί υαλοπίνακες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην κατασκευή μιας διπλής/τριπλής μονάδας και στην πραγματικότητα είναι γυαλιά, στην επιφάνεια των οποίων υπάρχει μια ειδική επίστρωση μεταλλικών οξειδίων. Η επίστρωση αυτή παρουσιάζει υψηλή ανακλαστικότητα στο υπέρυθρο τμήμα της ηλιακής ακτινοβολίας, δηλαδή στη  θερμότητα.  Ωστόσο, η συγκεκριμένη επίστρωση επιτρέπει στο φως να περάσει μέσα από τη διπλή μονάδα, ανεξάρτητα από τη θερμική μόνωση που παρέχει. Οι Ενεργειακοί υαλοπίνακες διακρίνονται σε σκληρής επίστρωσης και μαλακής επίστρωσης. Η σκληρή επίστρωση επιτυγχάνεται με τη μέθοδο χημικού ψεκασμού ή αλλιώς πυρολυτική μέθοδος, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία παραγωγής του γυαλιού (on line). Παρόλα αυτά, η αέναη εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργεί τόσο νέες ανάγκες όσο και νέα προϊόντα. Ένα τέτοιο προϊόν στον κλάδο του γυαλιού είναι οι Ενεργειακοί υαλοπίνακες μαλακής επίστρωσης, η οποία επιτυγχάνεται μέσω φυσικού ψεκασμού. Ο φυσικός ψεκασμός πραγματοποιείται με την μαγνετρονική μέθοδο (off line), η οποία είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία παραγωγής του γυαλιού, ενώ η επίστρωση που δημιουργείται στην ουσία αποτελείται από πολλαπλά φίλμ οξειδίων μετάλλων με βάση τον άργυρο. Σαφώς και μεταξύ των δύο η μαλακή επίστρωση έχει καλύτερα αποτελέσματα, ενώ επίσης η σκληρή επίστρωση θεωρείται πλέον ξεπερασμένη.

Εκτός από τους ενεργειακούς υαλοπίνακες ποια άλλα στοιχεία πρέπει να έχει η διπλή μονάδα για να προσδίδει μια καλή απόδοση (σχετικά με τη θερμομόνωση) ;

Για να εξασφαλιστεί μια καλή απόδοση σε μια διπλή υάλωση, πέρα από τους υαλοπίνακες, καθοριστικό ρόλο παίζει και ο αποστάτης (spacer). Πιο αναλυτικά:

1.Το υλικό του αποστάτη.

Οι συνήθεις διπλές/τριπλές μονάδες υάλωσης κατασκευάζονται από αλουμίνιο (κι αυτό όσον αφορά την Ελλάδα γιατί στις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου πλέον). Ωστόσο, τα υλικά που βελτιώνουν στο μέγιστο βαθμό την απόδοση της διπλής μονάδας είναι το ανοξείδωτο και το πλαστικό / swisspacer. Μοναδικό υλικό στο είδος του θεωρείται το SWISSPACER, ένα αδιαπέραστο και αεροστεγές εμπόδιο, με το οποίο βελτιώνεται στο μέγιστο η ενεργειακή απόδοση, μειώνονται σημαντικά οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας και αντιμετωπίζεται η συμπύκνωση και η υγρασία.  Επιπλέον, με τα υλικά αυτά πέρα από την βελτίωση της απόδοσης επιτυγχάνεται και η αποφυγή συμπύκνωσης, δηλαδή η εμφάνιση υγρασίας και μούχλας στους υαλοπίνακες.

2.Το μέγεθος του αποστάτη.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το πιο κατάλληλο μέγεθος του αποστάτη μιας διπλής μονάδας είναι το 16mm. Στο μέγεθος αυτό επιτυγχάνονται οι καλύτεροι συντελεστές, όσον αφορά την απόδοση της διπλής μονάδας. Από το σημείο αυτό και μετά όσο και να αυξάνουμε το μέγεθος του αποστάτη η απόδοση δεν δείχνει να βελτιώνεται, ή θα παραμένει σταθερή ή θα μειώνεται.

 

file_pdf_download-128

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

όσο μικρότερο Ug–value τόσο πιο αποδοτική η διπλή υάλωση

Τι είναι ο τριπλός υαλοπίνακας και γιατί να τον χρησιμοποιήσω;

Ο τριπλός υαλοπίνακας ή αλλιώς τριπλή μονάδα υάλωσης αποτελείται από τρεις υαλοπίνακες και δύο θαλάμες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονωμένος ενεργειακός υαλοπίνακας και ενισχύει σημαντικά την απόδοση της ενεργειακής τριπλής μονάδας. Για παράδειγμα,

 

file_pdf_download-128

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

 

dB διπλού  <  dB τριπλού   

(όσο μεγαλύτερη τιμή dB τόσο μεγαλύτερη η ηχομόνωση της υάλωσης-σε αυτή την περίπτωση η τοποθέτηση Τρίπλεξ υαλοπίνακα με ηχομονωτική μεμβράνη θα ενίσχυε ακόμα πιο πολύ την ηχομόνωση)

Ugvalue διπλού > Ugvalue τριπλού   

(όσο μικρότερο Ug-value τόσο πιο αποδοτική η υάλωση)

Μετάδοση ενέργειας: το χειμώνα επιθυμούμε η θερμότητα να μην εξέρχεται από το χώρο, ενώ το καλοκαίρι επιθυμούμε η θερμότητα να μην εισέρχεται στο χώρο. Άρα ο συντελεστής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος .

Μετάδοση ενέργειας διπλού  >  Μετάδοση ενέργειας τριπλού

Αντανάκλαση ενέργειας: το ίδιο ισχύει και εδώ, μόνο που για να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα ο συντελεστής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος.

Αντανάκλαση ενέργειας διπλού  <  Αντανάκλαση ενέργειας τριπλού

Επομένως, η τριπλή υάλωση υπερτερεί σημαντικά  έναντι της διπλής.

Ηλιακός Συντελεστής διπλού > Ηλιακός Συντελεστής τριπλού

(Όσο πιο μικρή τιμή έχει τόσο λιγότερη ηλιακή ενέργεια περνάει στο εσωτερικό του χώρου).

Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η απόσβεση σε χρήματα που θα έχω από την αντικατάσταση των υαλοπινάκων μου;

Η απόσβεση των χρημάτων της αντικατάστασης των κουφωμάτων συνεπάγεται την εξοικονόμηση ενέργειας και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς είναι:

 • Η ποσότητα ενέργειας για θέρμανση ή ψύξη που καταναλώνεται
 • Η τιμή του πετρελαίου και του ρεύματος
 • Τα τετραγωνικά του κτιρίου και των υαλοπινάκων που θα τοποθετηθούν
 • Το είδος του ενεργειακού υαλοπίνακα
 • Το είδος της συγκόλλησης και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για το δέσιμο του υαλοπίνακα κ.α
 • Το είδος του διάκενου (spacer)

Αρκεί να αντικαταστήσω τα παλιά τζάμια του σπιτιού μου με σύγχρονα «Ενεργειακά», ώστε να εξασφαλίσω ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας;

Σαφώς. Κάθε κτίριο αποτελεί τη σύνθεση πολλών στοιχείων, όπως η οροφή, τα κουφώματα, οι τοίχοι, το δάπεδο. Η θερμότητα ενός κτιρίου διαφεύγει από παντού. Για τον λόγο αυτό, η αντικατάσταση των υαλοπινάκων κρίνεται απαραίτητη διότι:

 • Η αντικατάσταση των υαλοπινάκων είναι απλή και γρήγορη
 • Από τα κουφώματα ενός κτιρίου διαφεύγει έως και το 30% (κατά προσέγγιση) της θερμότητας του
 • Η αντικατάσταση αυτή έχει σχετικά μικρό κόστος και είναι πιο συμφέρουσα σε σχέση με άλλου είδους παρεμβάσεις
 • Τα αποτελέσματα είναι άμεσα και τα οφέλη ορατά

Δεν είναι ΟΛΑ τα διπλά τζάμια και ενεργειακά?

Σαφώς και όχι. Οι θερμομονωτικές επιδόσεις των ενεργειακών υαλοπινάκων δεν συγκρίνονται με αυτές των κοινών διπλών υαλοπινάκων. Με άλλα λόγια, η εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται αποκλειστικά και μόνο με ενεργειακούς διπλούς και τριπλούς υαλοπίνακες. Για να γίνει εύκολα κατανοητό αναφέρουμε ότι, η διαφορά ενός ενεργειακού υαλοπίνακα σε σχέση με έναν κοινό διπλό είναι τόσο μεγάλη όσο η διαφορά ενός κοινού διπλού με έναν απλό μονό υαλοπίνακα. Είναι απαραίτητο επίσης να καταστεί σαφές ότι και όλοι οι Ενεργειακοί Υαλοπίνακες δεν είναι ίδιοι μεταξύ τους, δεν έχουν δηλαδή όλοι τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και τα ίδια χαρακτηριστικά.

Γιατί να τοποθετήσω ενεργειακά γυαλιά στο σπίτι μου?

Αν αναλύσουμε τις ευθύνες των δομικών στοιχείων στη θερμοδιαρροή σε ένα μέσο σπίτι βλέπουμε ότι:

 • Το 20% της θερμικής απώλειας οφείλεται στη σκεπή
 • Το 25% της θερμικής απώλειας οφείλεται στους τοίχους
 • Το 20% της θερμικής απώλειας οφείλεται στο δάπεδο
 • Το 35% της θερμικής απώλειας οφείλεται στα παράθυρα

 

Αθροίζοντας  όλα τα παραπάνω εύκολα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο πιο εύκολος, ο πιο οικονομικός, ο πιο οικολογικός  αλλά και ο πιο αποδοτικός τρόπος μείωσης των απωλειών της θερμότητας και κατά συνέπεια της εξοικονόμησης χρημάτων για ψύξη και θέρμανση, επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ενεργειακών υαλοπινάκων.
Το ενεργειακό γυαλί:

 • Αντανακλά το υπέρυθρο φως του ήλιου (θερμότητα)
 • Δρα σαν ασπίδα στην έμμεση θερμότητα από τον περιβάλλοντα χώρο
 • Έχει αποδοτικότερη θερμομόνωση τον χειμώνα
 • Έχει ευκολότερη ψύξη το καλοκαίρι
 • Μειώνει σημαντικά το ετήσιο κόστος θέρμανσης και ψύξης
 • Συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος
 • Μειώνει έως και 70% την εισερχόμενη υπεριώδη ακτινοβολία (αναλόγως το είδος του υαλοπίνακα)
 • Έχει ελάχιστη διαφορά κόστους από το διπλό γυαλί

Τι πάει να πει Ενεργειακός Υαλοπίνακας τεσσάρων εποχών;

Η κατηγοριοποίηση των ενεργειακών υαλοπινάκων σε «Δύο Εποχών» και «Τεσσάρων Εποχών» αποτελεί μια λανθασμένη νοοτροπία που διχάζει. Στην πραγματικότητα το ενεργειακό γυαλί έχει τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες το χαρακτηρίζουν και βάσει των οποίων συγκρίνεται με άλλα είδη γυαλιών, ώστε να αποφανθεί εν τέλει εάν είναι καταλληλότερο σε σχέση με κάποιο άλλο. Στην ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών ενός ενεργειακού υαλοπίνακα εξετάζουμε παράγοντες, όπως η U-value τιμή, η μετάδοση και η αντανάκλαση του φωτός, η μετάδοση και η αντανάκλαση της ηλιακής ενέργειας και ο ηλιακός συντελεστής. Για παράδειγμα ένα ενεργειακό γυαλί μπορεί να έχει καλό συντελεστή στην μετάδοση φωτός, ενώ ένα άλλο να έχει καλύτερο συντελεστή στην μετάδοση ενέργειας σε σχέση με το πρώτο. Ο καταναλωτής κατά τη διαδικασία επιλογής ενεργειακών υαλοπινάκων πρέπει να εκτιμήσει το είδος του γυαλιού που θα τοποθετήσει εν τέλει βάσει της γεωγραφικής περιοχής του καθώς και να αξιολογήσει τις ανάγκες του σπιτιού/μαγαζιού του. Συμπερασματικά, οι εν λόγω παράγοντες είναι αυτοί που χαρακτηρίζουν κάθε ενεργειακό γυαλί ξεχωριστά και όχι η ταξινόμηση τους ως «Δύο ή Τεσσάρων Εποχών».

Πώς είναι η Δήλωση Επίδοσης και τι εκφράζουν οι συντελεστές της;

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Ενεργειακό 6mm / 16mm Argon 90% / Λευκό 5mm
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
Ασφάλεια σε περίπτωση φωτιάς
Αντίσταση στη φωτιά EN 13501-2 Κλάση ΔΚΕ
Αντίδραση στη φωτιά EN 13501-1 Κλάση ΔΚΕ
Αντίσταση σε εξωτερική φωτιά EN 13501-5 Κλάση ΔΚΕ
Ασφάλεια χρήσης
Αντίσταση σε σφαίρα EN 1063 Κλάση ΔΚΕ
Αντίσταση σε έκρηξη EN 13541 Κλάση ΔΚΕ
Αντίσταση σε διάρηξη EN 356 Κλάση ΔΚΕ
Αντίσταση σε κρούση εκκρεμών αντικειμένων EN 12600 Κλάση ΔΚΕ
Αντίσταση κατά των ξαφνικών μεταβολών θερμοκρασίας και διαφόρων θερμοκρασιών EN 572 [ ° Κ] ΔΚΕ
Μόνιμη επιβαλλόμενη ανεμοπίεση και πίεση χιονιού EN 13474 mm ΔΚΕ
Προστασία κατά του θορύβου
Μόνωση κατά του αερομεταφερόμενου θορύβου EN 12758 dB ΔΚΕ
Θερμικές Ιδιότητες
Συντελεστής θερμοαγωγιμότητας - U-value (W/m²K) EN 673 W/m²K

1

Ιδιότητες Ακτινοβολίας
Μετάδοση Φωτός EN 410 %

64

Αντανάκλαση Φωτός EN 410 %

25

Χαρακτηριστικά Ηλιακής Ενέργειας
Μετάδοση Ηλιακής Ενέργειας EN 410 %

37

Αντανάκλαση Ηλιακής Ενέργειας EN 410 %

32

Ηλιακός Συντελεστής EN 410 %

39

*ΔΚΕ = Δεν Καθορίζεται Επίδοση

Η Uvalue είναι μέτρο της ικανότητας μόνωσης, δηλαδή της ικανότητας ενός υλικού να δρα ως θερμικό «εμπόδιο» μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού αέρα.

Ug = συντελεστής θερμοπερατότητας υαλοπίνακα

Uf= συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος

Uw= συντελεστής θερμοπερατότητας συνόλου ενός συστήματος παραθύρου

Το Ug ουσιαστικά είναι η μονάδα έργου, δηλαδή μου δηλώνει πόση ενέργεια πρέπει να καταναλώσω για να διατηρήσω μια διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των χώρων που διαχωρίζει το υλικό. Όσο μικρότερη τιμή έχει, τόσο αποδοτικότερη είναι η υάλωση κι επομένως τόσο λιγότερα watt  πρέπει να καταναλώσω.

Μετάδοση και Αντανάκλαση φωτός: έχουν άμεση σχέση με το κλίμα, στο οποίο θα τοποθετηθεί η διπλή μονάδα υάλωσης αλλά και με τις ανάγκες και απαιτήσεις του κτιρίου.

Μετάδοση και Αντανάκλαση ηλιακής ενέργειας: έχουν άμεση σχέση με το κλίμα, στο οποίο θα τοποθετηθεί η διπλή μονάδα υάλωσης αλλά και με τις ανάγκες και απαιτήσεις του κτιρίου.

Ηλιακός Συντελεστής (Solar Factor): είναι το ποσοστό της ηλιακής ενέργειας που περνά σε ένα  χώρο από τον υαλοπίνακα. Όσο πιο μικρή τιμή έχει τόσο λιγότερη ηλιακή ενέργεια περνάει στο εσωτερικό του χώρου.

Τί μπορώ να κάνω για να βελτιώσω την θερμομόνωση των υαλοπινάκων μου;

Υπάρχουν 3 τρόποι για την βελτίωση των υαλοπινάκων ενός σπιτιού-μαγαζιού κ.λ.π.:

 • Να χρησιμοποιήσουμε ενεργειακούς διπλούς ή τριπλούς υαλοπίνακες
 • Να αυξήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το διάκενο του υαλοπίνακα έως και 16mm.
 • Να χρησιμοποιήσουμε κάποιο ευγενές αέριο όπως το argon αντί για κανονικό αέρα στο χώρο του διάκενου του υαλοπίνακα.
 • Να τοποθετήσουμε ανοξείδωτο αποστάτη ή swisspacer
 • Να εφαρμόσουμε: 1η σφράγιση με κόλλα butil και 2η σφράγιση με θειόκολλα

 


 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Ενεργειακό 6mm / 12mm Argon 90% / Λευκό 5mm
Ενεργειακό 6mm / 16mm Argon 90% / Λευκό 5mm
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
Θερμικές Ιδιότητες
Συντελεστής θερμοαγωγιμότητας
U-value (W/m²K)
W/m²K

1.2

W/m²K

1

Ιδιότητες Ακτινοβολίας
Μετάδοση Φωτός % 64 % 64
Αντανάκλαση Φωτός % 25 % 25
Χαρακτηριστικά Ηλιακής Ενέργειας
Μετάδοση Ηλιακής Ενέργειας % 37 % 37
Αντανάκλαση Ηλιακής Ενέργειας % 32 % 32
Ηλιακός Συντελεστής % 40 % 39

Το κατάλληλο μέγεθος του αποστάτη είναι  16mm. Κάτω από αυτό το μεγέθος, η απόδοση της διπλής υάλωσης είναι αρκετά χαμηλή.

(όσο μικρότερο Ugvalue τόσο πιο αποδοτική η διπλή υάλωση)

 


 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Ενεργειακό 6mm / 16mm Argon 90% / Λευκό 5mm
Ενεργειακό 6mm / 20mm Argon 90% / Λευκό 5mm
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
Θερμικές Ιδιότητες
Συντελεστής θερμοαγωγιμότητας
U-value (W/m²K)
W/m²K

1

W/m²K

1.1

Ιδιότητες Ακτινοβολίας
Μετάδοση Φωτός % 64 % 64
Αντανάκλαση Φωτός % 25 % 25
Χαρακτηριστικά Ηλιακής Ενέργειας
Μετάδοση Ηλιακής Ενέργειας % 37 % 37
Αντανάκλαση Ηλιακής Ενέργειας % 32 % 32
Ηλιακός Συντελεστής % 39 % 39

Το κατάλληλο μέγεθος του αποστάτη είναι  16mm. Αν αυξήσουμε το μέγεθος αυτό, τότε η απόδοση της διπλής υάλωσης είτε θα παραμείνει σταθερή είτε θα μειωθεί.

(όσο μικρότερο Ugvalue τόσο πιο αποδοτική η διπλή υάλωση)

 


 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Ενεργειακό 6mm / 16mm Argon 90% / Λευκό 5mm
Ενεργειακό 6mm / 16mm Air 100% / Λευκό 5mm
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
Θερμικές Ιδιότητες
Συντελεστής θερμοαγωγιμότητας
U-value (W/m²K)
EN 673 W/m²K

1

EN 673 W/m²K

1.3

Ιδιότητες Ακτινοβολίας
Μετάδοση Φωτός EN 410 % 64 EN 410 % 64
Αντανάκλαση Φωτός EN 410 % 25 EN 410 % 25
Χαρακτηριστικά Ηλιακής Ενέργειας
Μετάδοση Ηλιακής Ενέργειας EN 410 % 37 EN 410 % 37
Αντανάκλαση Ηλιακής Ενέργειας EN 410 % 32 EN 410 % 32
Ηλιακός Συντελεστής EN 410 % 39 EN 410 % 40

 

Η τοποθέτηση Argon αντί για Αέρα στη μονάδα διπλής υάλωσης βελτιώνει τον συντελεστή U-value ενισχύοντας σημαντικά την απόδοση της.

(όσο μικρότερο U-value τόσο πιο αποδοτική η διπλή υάλωση)

 


 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Ενεργειακό 6mm / 16mm Argon 90% / Λευκό 5mm
Λευκό 6mm / 16mm Argon 90% / Λευκό 5mm
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
Θερμικές Ιδιότητες
Συντελεστής θερμοαγωγιμότητας
U-value (W/m²K)
W/m²K

1

W/m²K

2.6

Ιδιότητες Ακτινοβολίας
Μετάδοση Φωτός % 64 % 81
Αντανάκλαση Φωτός % 25 % 14
Χαρακτηριστικά Ηλιακής Ενέργειας
Μετάδοση Ηλιακής Ενέργειας % 37 % 74
Αντανάκλαση Ηλιακής Ενέργειας % 32 % 13
Ηλιακός Συντελεστής % 39 % 78

Διαφορά συντελεστή Ug-value = 1,6

(όσο μικρότερο Ug-value τόσο πιο αποδοτική η διπλή υάλωση)

Μετάδοση και Αντανάκλαση φωτός: έχουν άμεση σχέση με το κλίμα, στο οποίο θα τοποθετηθεί η διπλή μονάδα υάλωσης αλλά και με τις ανάγκες και απαιτήσεις του κτιρίου.

Μετάδοση ενέργειας: το χειμώνα επιθυμούμε η θερμότητα να μην εξέρχεται από το χώρο, ενώ το καλοκαίρι επιθυμούμε η θερμότητα να μην εισέρχεται στο χώρο. Άρα ο συντελεστής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος.

Αντανάκλαση ενέργειας: το ίδιο ισχύει και εδώ, μόνο που για να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα ο συντελεστής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος.

Επομένως, η διπλή υάλωση με ενεργειακούς υαλοπίνακες υπερτερεί σημαντικά  έναντι αυτής με τους κοινούς λευκούς .

Διαφορά ηλιακού συντελεστή = 39
Ηλιακός Συντελεστής (Solar Factor): είναι το ποσοστό της ηλιακής ενέργειας που περνά σε ένα  χώρο από τον υαλοπίνακα. Όσο πιο μικρή τιμή έχει τόσο λιγότερη ηλιακή ενέργεια περνάει στο εσωτερικό του χώρου.

Γιατί υγροποιούνται τα γυαλιά?

Αρχικά, να αποσαφηνίσουμε ότι η υγρασία στο εσωτερικό της διπλής μονάδας με την υγροποίηση των κουφωμάτων και κατ’ επέκταση των υαλοπινάκων (στην επιφάνεια, με την οποία έχουμε επαφή-δυνατότητα αφής) είναι δύο εντελώς διαφορετικά φαινόμενα. Οι θερμικές απώλειες σε ένα κούφωμα εξαρτώνται από τέσσερις παράγοντες:

 1. Το υλικό του πλαισίου του κουφώματος
 2. Τον υαλοπίνακα/ες που φέρει
 3. Το ποσοστό του πλαισίου στο κούφωμα και
 4. Το μήκος της σχηματιζόμενης θερμογέφυρας στο σημείο που ενώνεται η υάλωση στο πλαίσιο

 

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά το γυαλί, το φαινόμενο της δημιουργίας υγροποιήσεων πάνω στους υαλοπίνακες και γενικά στα κουφώματα παρουσιάζεται σε τέσσερις περιπτώσεις.

Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα παράθυρο με διπλό υαλοπίνακα, έστω 4mm – 16mm – 4 mm

 • Στη θέση 1 ή εξωτερική πλευρά του πρώτου υαλοπίνακα προς το εξωτερικό περιβάλλον,
 • Στη θέση 2 ή εσωτερική πλευρά του πρώτου υαλοπίνακα εντός του διάκενου,
 • Στη θέση 3 ή εσωτερική πλευρά του δεύτερου υαλοπίνακα εντός του διάκενου,
 • Στη θέση 4 ή εξωτερική πλευρά του δεύτερου υαλοπίνακα προς την εσωτερική πλευρά του χώρου.

 

Η αρχή της υγροποίησης στην εξωτερική θέση (θέση 4) ξεκινάει συνήθως από τις γωνίες, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ψύξης που δημιουργεί η ύπαρξη της θερμογέφυρας. Η επιφανειακή υγροποίηση στην εξωτερική πλευρά του υαλοπίνακα (θέση 1) σπάνια ξεκινάει στις γωνίες από τη στιγμή που τα άκρα του εξωτερικού υαλοπίνακα συνήθως ζεσταίνονται και το πιο κρύο σημείο της εξωτερικής πλευράς του υαλοπίνακα βρίσκεται συνήθως στην κεντρική περιοχή του.

 

Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο να σημειωθεί ότι με την πάροδο του χρόνου η επίμονη συμπύκνωση γίνεται ένα γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων. Η μούχλα μπορεί να μπει στον αέρα που αναπνέουμε και να επιδεινώσει τις συνθήκες αναπνοής ή να προκαλέσει άλλα προβλήματα υγείας.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό το πηχάκι στη διπλή μονάδα υάλωσης;

Οι αποστάτες ή αλλιώς τα πηχάκια είναι εκείνα τα στοιχεία, τα οποία χρησιμεύουν για τη δημιουργία μιας ομοιόμορφης απόστασης μεταξύ των υαλοπινάκων ενός παραθύρου. Η ποιότητα όμως των αποστατών εξαρτάται από την αγωγιμότητα «λ» ή αλλιώς θερμοπερατότητα του υλικού, από το οποίο είναι κατασκευασμένοι. Η αγωγιμότητα του «λ» ενός υλικού δείχνει την θερμική ισχύ ή την θερμότητα – εκφρασμένη σε watt (W) – η οποία διαπερνάει μια στρώση υλικού πάχους 1m στο διάστημα 1h αν η επιφάνεια του υλικού είναι 1m² και υπάρχει μια διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της αρχικής και της τελικής πλευράς 1 Kelvin(=1°C).

Η αγωγιμότητα είναι σημαντική γιατί μας δείχνει αν το υλικό που μπήκε έχει θερμομονωτικές ικανότητες ή όχι και κατά πόσο. Στο σημείο αυτό να αποσαφηνίσουμε ότι όσο πιο μικρή η τιμής της τόσο καλύτερα λειτουργεί το υλικό πάνω στο κούφωμα. Για να γίνει πιο εύκολα κατανοητό αυτό, στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι συντελεστές αγωγιμότητας για διάφορα υλικά.

Υλικό Θερμοπερατότητα (W/mK)
Αλουμίνιο 160
Ανοξείδωτο ατσάλι 15-17
Swisspacer 0.16

Ποιες οι μορφές υγρασίας που μπορούμε να συναντήσουμε σε μια διπλή μονάδα;

Συμπύκνωση στη Θέση 1

Το φαινόμενο της υγροποίησης στην εξωτερική επιφάνεια της υάλωσης (θέση 1) θα εμφανιστεί αν η επιφανειακή θερμοκρασία του υαλοπίνακα είναι σημαντικά χαμηλότερη από την θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα και το σημείο δρόσου (δηλαδή η θερμοκρασία στην οποία ο περιεχόμενος υδρατμός στον αέρα γίνεται υγρό) του εξωτερικού αέρα είναι υψηλότερο της θερμοκρασίας του υαλοπίνακα. Η επιφανειακή θερμοκρασία του εξωτερικού υαλοπίνακα είναι συνάρτηση των κάτωθι παραγόντων:

 • Της ροής της θερμότητας που διαπερνά τα τζάμια από μέσα προς τα έξω, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας μέσα και έξω αλλά και από τον συντελεστή U των υαλοπινάκων,
 • Της ανταλλαγής θερμότητας από συναγωγή με τον εξωτερικό αέρα,
 • Τις απώλειες θερμότητας από ακτινοβολία προς τον ουράνιο θόλο

 

Συμπύκνωση στη Θέση 2 και 3

Ο σχηματισμός πάχνης στις εσωτερικές πλευρές μιας διπλής υάλωσης δείχνει ότι το διάκενο του αέρα ή του περιεχομένου αερίου δεν είναι πλέον στεγανό. Τα υγροσκοπικά άλατα που χρησιμοποιούνται φθάνουν σε κορεσμό πολύ γρήγορα και ο εξωτερικός υγρός αέρας, ο οποίος μπαίνει από την περιμετρική στεγάνωση σχηματίζει συμπύκνωμα στις θέσεις 2 και 3 της διπλής υάλωσης και ως εκ τούτου η υάλωση πρέπει να αντικατασταθεί γιατί η διαδικασία είναι ανεπίστρεπτη.

 

Συμπύκνωση στη Θέση 4

Η συμπύκνωση στη Θέση 4 εξαρτάται από :

 • Το εσωτερικό κλίμα
 • Την εξωτερική θερμοκρασία
 • Την παραγόμενη υγρασία στο εσωτερικό των χώρων
 • Τον αερισμό
 • Την επιφανειακή θερμοκρασία του τοίχου

Για να περιοριστεί η συμπύκνωση θα πρέπει να αφαιρείται η υγρασία στην πηγή στέλνοντας τον παραγόμενο αέρα στον εξωτερικό αέρα. Βέβαια επιπλέον βελτίωση του συστήματος θερμότητας εξασφαλίζεται με τους αποστάτες από υλικό με θερμό άκρο όπως π.χ το Swisspacer. Το υλικό αυτό έχει την ιδιότητα να αυξάνει την επιφανειακή θερμοκρασία του εσωτερικού υαλοστασίου μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο υγροποιήσεων.

Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος συγκόλλησης των διπλών υαλοπινάκων

Ο ιδανικότερος τρόπος συγκόλλησης ενός διπλού υαλοπίνακα καθορίζεται από τους εξής παράγοντες:

 1. Καλής ποιότητας και κατάστασης πυριτικά
 2. 1η σφράγιση με κόλλα butil
 3. 2η σφράγιση με θειόκολλα
 4. Ποσότητα κόλλας

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σημαντικό να σημειωθεί ότι, όταν λέμε «κόλλα butil» δεν εννοούμε την απλή ταινία διπλής όψεως, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο ως βοηθητικό στοιχείο στη διαδικασία συγκόλλησης. Εάν αντί για «κόλλα butil» χρησιμοποιηθεί ταινία διπλής όψεως, τότε είναι βέβαιο ότι η διπλή μονάδα καθίσταται αδύναμη να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της υγρασίας που θα δημιουργηθεί στο εσωτερικό των υαλοπινάκων.  Όσον αφορά την θειόκολλα αξίζει να αναφερθεί ότι αποτελείται από δύο υλικά και δεν μεταβάλλεται από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Από τη στιγμή λοιπόν που θα τοποθετηθεί στη διπλή/τριπλή μονάδα και πολυμεριστεί τότε δεν πρόκειται να μεταβληθεί ξανά. Για αυτό το λόγο άλλωστε η θειόκολλα προτιμάται σχεδόν ολοκληρωτικά στην συγκόλληση διπλών υαλοπινάκων.  Σε αντίθεση με την ζεστή κόλλα, η οποία επηρεάζεται σημαντικά από τις καιρικές μεταβολές.

Τι είναι το SWISSPACER;

Παραδοσιακά, οι ράβδοι του αποστάτη της διπλής μονάδας υαλοπινάκων ήταν από αλουμίνιο, το οποίο είναι εξαιρετικά αγώγιμο για τη θέρμανση και της επιτρέπει να περνάει μέσα από τα παράθυρα. Τώρα τη λύση δίνει το SWISSPACER εξασφαλίζοντας μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και διατηρώντας μια άνετη εσωτερική θερμοκρασία.

 

Υλικό Θερμοπερατότητα (W/mK)
Αλουμίνιο 160
Ανοξείδωτο ατσάλι 15-17
Swisspacer 0.16

 

file_pdf_download-128
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ PDF

Ποια η «διάρκεια ζωής» μιας διπλής υάλωσης;

Η διάρκεια ζωής μιας σφραγισμένης μονάδας από πλευράς απόδοσης εξαρτάται φυσικά από την ποιότητα την ποσότητα  των στεγανοποιητικών και αποξηραντικών υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς και από το πόσο καλά έχει σφραγιστεί η μονάδα. Είναι απαραίτητο να τονιστεί επίσης ότι η διάρκεια ζωής μιας διπλής/τριπλής μονάδας εξαρτάται σημαντικά και από τις τρύπες απορροών. Το πλαίσιο, στο οποίο θα τοποθετηθεί η μονωμένη υάλωση πρέπει να έχει τρύπες, μέσα από τις οποίες θα διαφεύγει το νερό, διότι αν δεν έχει τις τρύπες αυτές, τότε το νερό εγκλωβίζεται στο πλαίσιο, δημιουργεί υγρασία και κατ’ επέκταση επηρεάζει και την υάλωση.

Με ποια κριτήρια πρέπει να επιλέξω έναν ενεργειακό διπλό υαλοπίνακα;

Η επιλογή του είδους ενός διπλού υαλοπίνακα πρέπει να γίνεται με βάση:

 • Το κλίμα (διαφορετικό είδος γυαλιού θα τοποθετηθεί σε ένα σπίτι στη Φλώρινα από ένα σπίτι στην Κρήτη)
 • Τις ανάγκες του σπιτιού/μαγαζιού αλλά και του ίδιου ως καταναλωτή
 • Την ύπαρξη ή όχι σκίαστρων (τέντα, πατζούρι κτλ), διότι παίζει σημαντικό ρόλο τι υπάρχει κι αν υπάρχει κάτι πριν το γυαλί, από την εξωτερική πλευρά προς την εσωτερική.

Ποιος ο ρόλος του Laminated στον διπλό υαλοπίνακα;

Τα είδη του Laminated υαλοπίνακα που χρησιμοποιούνται σε μια διπλή μονάδα είναι:

 • Laminated υαλοπίνακας με απλή μεμβράνη
 • Laminated υαλοπίνακας με ακουστική μεμβράνη

Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξής:

 • Laminated υαλοπίνακας – spacer(;) + argon ή air – κοινός υαλοπίνακας
 • Laminated υαλοπίνακας – spacer(;) + argon ή air – Laminated υαλοπίνακας

Τα οφέλη του Laminated υαλοπίνακα σε μια διπλή μονάδα είναι:

 1. Παροχή ασφάλειας έναντι ατυχημάτων και σωματικών τραυματισμών. Ο Laminated υαλοπίνακας αποτελείται από δύο ή περισσότερα γυαλιά, τα οποία είναι συγκολλημένα μεταξύ τους με ένα ειδικό συγκολλητικό φιλμ ή πιο απλά με μια μεμβράνη. Στην ουσία αποτελούν ένα σώμα, το οποίο όμως παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια και αντοχή σε σχέση με το ένα γυαλί. Έτσι, όταν ένα Laminated γυαλί σπάσει, δημιουργούνται κομμάτια που παραμένουν προσκολλημένα στην παρεμβαλλόμενη μεμβράνη, γεγονός που σημαίνει ότι τα τζάμια δεν καταρρέουν, ώστε να θεωρούνται επικίνδυνα.
 2. Ενίσχυση της ηχομόνωσης (και στις δυο περιπτώσεις αλλά περισσότερο με την ακουστική μεμβράνη)
 3. Μείωση της UV ακτινοβολίας

Τι είναι η μαλακή και η σκληρή επίστρωση;

Οι Ενεργειακοί υαλοπίνακες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην κατασκευή μιας διπλής/τριπλής μονάδας και στην πραγματικότητα είναι γυαλιά, στην επιφάνεια των οποίων υπάρχει μια ειδική επίστρωση μεταλλικών οξειδίων. Η επίστρωση αυτή παρουσιάζει υψηλή ανακλαστικότητα στο υπέρυθρο τμήμα της ηλιακής ακτινοβολίας, δηλαδή στη  θερμότητα.  Ωστόσο, η συγκεκριμένη επίστρωση επιτρέπει στο φως να περάσει μέσα από τη διπλή μονάδα, ανεξάρτητα από τη θερμική μόνωση που παρέχει. Οι Ενεργειακοί υαλοπίνακες διακρίνονται σε σκληρής επίστρωσης και μαλακής επίστρωσης. Η σκληρή επίστρωση επιτυγχάνεται με τη μέθοδο χημικού ψεκασμού ή αλλιώς πυρολυτική μέθοδος, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία παραγωγής του γυαλιού (on line). Παρόλα αυτά, η αέναη εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργεί τόσο νέες ανάγκες όσο και νέα προϊόντα. Ένα τέτοιο προϊόν στον κλάδο του γυαλιού είναι οι Ενεργειακοί υαλοπίνακες μαλακής επίστρωσης, η οποία επιτυγχάνεται μέσω φυσικού ψεκασμού. Ο φυσικός ψεκασμός πραγματοποιείται με την μαγνετρονική μέθοδο (off line), η οποία είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία παραγωγής του γυαλιού, ενώ η επίστρωση που δημιουργείται στην ουσία αποτελείται από πολλαπλά φίλμ οξειδίων μετάλλων με βάση τον άργυρο. Σαφώς και μεταξύ των δύο η μαλακή επίστρωση έχει καλύτερα αποτελέσματα, ενώ επίσης η σκληρή επίστρωση θεωρείται πλέον ξεπερασμένη.

Εκτός από τους ενεργειακούς υαλοπίνακες ποια άλλα στοιχεία πρέπει να έχει η διπλή μονάδα για να προσδίδει μια καλή απόδοση (σχετικά με τη θερμομόνωση) ;

Για να εξασφαλιστεί μια καλή απόδοση σε μια διπλή υάλωση, πέρα από τους υαλοπίνακες, καθοριστικό ρόλο παίζει και ο αποστάτης (spacer). Πιο αναλυτικά:

1.Το υλικό του αποστάτη.

Οι συνήθεις διπλές/τριπλές μονάδες υάλωσης κατασκευάζονται από αλουμίνιο (κι αυτό όσον αφορά την Ελλάδα γιατί στις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου πλέον). Ωστόσο, τα υλικά που βελτιώνουν στο μέγιστο βαθμό την απόδοση της διπλής μονάδας είναι το ανοξείδωτο και το πλαστικό / swisspacer. Μοναδικό υλικό στο είδος του θεωρείται το SWISSPACER, ένα αδιαπέραστο και αεροστεγές εμπόδιο, με το οποίο βελτιώνεται στο μέγιστο η ενεργειακή απόδοση, μειώνονται σημαντικά οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας και αντιμετωπίζεται η συμπύκνωση και η υγρασία.  Επιπλέον, με τα υλικά αυτά πέρα από την βελτίωση της απόδοσης επιτυγχάνεται και η αποφυγή συμπύκνωσης, δηλαδή η εμφάνιση υγρασίας και μούχλας στους υαλοπίνακες.

2.Το μέγεθος του αποστάτη.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το πιο κατάλληλο μέγεθος του αποστάτη μιας διπλής μονάδας είναι το 16mm. Στο μέγεθος αυτό επιτυγχάνονται οι καλύτεροι συντελεστές, όσον αφορά την απόδοση της διπλής μονάδας. Από το σημείο αυτό και μετά όσο και να αυξάνουμε το μέγεθος του αποστάτη η απόδοση δεν δείχνει να βελτιώνεται, ή θα παραμένει σταθερή ή θα μειώνεται.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Ενεργειακό 6mm / 16mm Argon 90% / Λευκό 5mm
Ενεργειακό 6mm / 20mm Argon 90% / Λευκό 5mm
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
Θερμικές Ιδιότητες
Συντελεστής θερμοαγωγιμότητας
U-value (W/m²K)
W/m²K

1

W/m²K

1.1

Ιδιότητες Ακτινοβολίας
Μετάδοση Φωτός % 64 % 64
Αντανάκλαση Φωτός % 25 % 25
Χαρακτηριστικά Ηλιακής Ενέργειας
Μετάδοση Ηλιακής Ενέργειας % 37 % 37
Αντανάκλαση Ηλιακής Ενέργειας % 32 % 32
Ηλιακός Συντελεστής % 39 % 39

όσο μικρότερο Ug–value τόσο πιο αποδοτική η διπλή υάλωση

Τι είναι ο τριπλός υαλοπίνακας και γιατί να τον χρησιμοποιήσω;

Ο τριπλός υαλοπίνακας ή αλλιώς τριπλή μονάδα υάλωσης αποτελείται από τρεις υαλοπίνακες και δύο θαλάμες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονωμένος ενεργειακός υαλοπίνακας και ενισχύει σημαντικά την απόδοση της ενεργειακής τριπλής μονάδας. Για παράδειγμα,

 

    ΔΙΠΛΗ ΥΑΛΩΣΗ ΤΡΙΠΛΗ ΥΑΛΩΣΗ
Ενεργειακό 6mm / 16mm Argon 90% / Λευκό 5mm
Ενεργειακό 6mm / 16mm Argon 90% / Λευκό 4mm / 16mm Argon 90% / Laminated 33.1
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
Προστασία κατά του θορύβου
Μόνωση κατά του αερομεταφερόμενου θορύβου EN 12758 dB

34 (-1 ; -3)

EN 12758 dB

37 (-2 ; -8)

Θερμικές Ιδιότητες
Συντελεστής θερμοαγωγιμότητας
U-value (W/m²K)
EN 673 W/m²K

1

EN 673 W/m²K

0.8

Ιδιότητες Ακτινοβολίας
Μετάδοση Φωτός EN 410 % 64 EN 410 % 59
Αντανάκλαση Φωτός EN 410 % 25 EN 410 % 28
Χαρακτηριστικά Ηλιακής Ενέργειας
Μετάδοση Ηλιακής Ενέργειας EN 410 %

37

EN 410 %

32

Αντανάκλαση Ηλιακής Ενέργειας EN 410 %

32

EN 410 %

33

Ηλιακός Συντελεστής EN 410 %

39

EN 410 %

37

 

dB διπλού  <  dB τριπλού   

(όσο μεγαλύτερη τιμή dB τόσο μεγαλύτερη η ηχομόνωση της υάλωσης-σε αυτή την περίπτωση η τοποθέτηση Τρίπλεξ υαλοπίνακα με ηχομονωτική μεμβράνη θα ενίσχυε ακόμα πιο πολύ την ηχομόνωση)

Ugvalue διπλού > Ugvalue τριπλού   

(όσο μικρότερο Ug-value τόσο πιο αποδοτική η υάλωση)

Μετάδοση ενέργειας: το χειμώνα επιθυμούμε η θερμότητα να μην εξέρχεται από το χώρο, ενώ το καλοκαίρι επιθυμούμε η θερμότητα να μην εισέρχεται στο χώρο. Άρα ο συντελεστής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος .

Μετάδοση ενέργειας διπλού  >  Μετάδοση ενέργειας τριπλού

Αντανάκλαση ενέργειας: το ίδιο ισχύει και εδώ, μόνο που για να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα ο συντελεστής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος.

Αντανάκλαση ενέργειας διπλού  <  Αντανάκλαση ενέργειας τριπλού

Επομένως, η τριπλή υάλωση υπερτερεί σημαντικά  έναντι της διπλής.

Ηλιακός Συντελεστής διπλού > Ηλιακός Συντελεστής τριπλού

(Όσο πιο μικρή τιμή έχει τόσο λιγότερη ηλιακή ενέργεια περνάει στο εσωτερικό του χώρου).